ISPRAVNA MONTAŽA USISNE KOŠARE MORSKE VODE  ZA HLAĐENJE MOTORA -“kingstona”

Način montaže usisne košare takozvanog „kingstona“ za hlađenje motora  je vrlo bitan! Pogrešna montaža može prouzročiti dinamički pritisak mora  dok vaš generator ne radi ili dok jedrite a motor ne radi. Taj tlak će more kroz pumpu usisa dovesti   do ispušne cijevi ali i do ispušnih ventila a time i i cilindra i kartera!

1

Na brzim gliserima pogrešno montiran usis mora može izazvati dinamički pritisak  ili spuštanje motora ili generatora ispod vodene linije  zbog spuštanja krme  prije postizanja optimalnog trima

2

Za sprečavanje ovog rizika rešetke za ulaz mora na košari moraju biti okrenute u suprotnom smjeru od kretanja broda. Ili što je najsigurnije zatvorite ventil na usisu kad generator ili motor nisu u funkciji

3

U našoj trgovini „DANG NAUTIKA“ možete naći svu potrebnu opremu i savjet za ispravnu montažu vašeg  generatora ili motora: usisne košare , ventile , spojeve i armirane cijevi vrhunske kvalitete.

 

 

Add comment