Ugradnja M62 u popularnog “starog” SUPER GALEB-a 6,75

Prvi M62 koji je prodan u Hrvatskoj je bio ugrađen u Super Galeba 6,75 vlasnika Leskur Dražena. Danas je brod prodan u Crnu goru. Tada najpopularniji brod u našim lučicama je postizao 13knot sa ovim motorom uz max. potrošnju od cca.10-11 l/h .Putna brzina je bila 10knot uz potrošnju od 8l/h. Test plovila koji su tada radili je opisan u BURZI NAUTIKE br.42 a možete ga vidjeti i na linku   http://www.burzanautike.com/hr/super_galeb_6_75/645/51 

Super-Galeb-675-1

Add comment